Vergroening afdeling Geriatrie Ziekenhuis Tergooi Blaricum

Vergroening afdeling Geriatrie Ziekenhuis Tergooi Blaricum
14 januari 2019 fhrejadeckers

Op 13 en 14 november 2018 heeft de afdeling Geriatrie van ziekenhuis Tergooi Blaricum een groene ‘make-over’ gehad. Dit t.b.v. het wetenschappelijke onderzoek naar het welzijn en het functioneren van ouderen in het kader van het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen, uitgevoerd door Agnes van den Berg en Jolanda Maas. In het ontwerp van de vergroening, gemaakt door Fhreja – Ontwerpbureau Groene Leefomgeving staan de begrippen vertrouwdheid, geborgenheid, oriëntatie, opwekken van herinneringen en sociaal contact centraal.

De meeste geriatrische patiënten zijn tijdens hun ziekenhuisopname afhankelijk van een begeleider om naar buiten te gaan. Daarom kan het grootste gezondheidseffect van groen, binnen op de afdeling worden bereikt. De beleving van groen is versterkt door de inrichting van de diverse zithoeken in verschillende herkenbare thema’s uit te voeren. De thematische ontwerpprincipes komen ten gunste van: de leesbaarheid van de binnenomgeving, het tot rust komen (zachte fascinatie), de stimulering van zintuigen en het afleiden van ziekte en dood. Er was veel betrokkenheid vanuit de afdeling waarmee ontwerpideeën zijn besproken en verfijnd. Een belangrijke voorwaarde die vanuit de afdeling werd gesteld is dat de planten en bijbehorende decoraties verplaatsbaar zijn wanneer verhuizing plaatsvindt naar de nieuwe ziekenhuislocatie.

De vergroening omvat onder meer twee grote plantenwanden (geleverd door Van Groene Huize Interieurbeplanting), twee moswanden (geleverd door Oasegroen), en vele (door telersvereniging Decorum gratis geleverde) grote en kleine planten.

Voor en tijdens de vergroening was er veel medewerking; de technische dienst heeft voorbereidend werk gedaan, een verpleger voerde overbodig geworden versieringen af, tijdens het vergroenen waren continue 3 medewerkers beschikbaar om te helpen.

Direct na de vergroening is de nameting van welzijn en functioneren van start gegaan. De resultaten van dit onderzoek komen naar verwachting in het voorjaar van 2019 beschikbaar. Het personeel en familie vinden het in ieder geval al geweldig. Zoals ze het zelf omschrijven:

“De groene belevingen zorgen voor een positieve prikkel!”

Zie in dit filmpje de rondleiding over de afdeling. Bekijk ook de foto’s in mijn Portfolio.