Privacybeleid

Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving (afgekort Fhreja) vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en in vertrouwelijkheid te behandelen. In het kader van de AVGwet (algemene verordening gegevensbescherming) wil Fhreja u laten weten wat er met uw gegevens gebeurt en op welke manier Fhreja deze beschermt.

Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving

Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving ontwerpt tuinen, daktuinen, openbare ruimten, meubilair en interieurs voor voornamelijk particulieren, bedrijven en (semi-) overheidsinstellingen, zoals hoveniersbedrijven, adviesbureaus, gemeenten, zorginstellingen, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Daarnaast verzorgt Fhreja Tuinontwerp Workshops aan huis en soms in Cursusverband. Het Privacy beleid is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Fhreja. Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het KvK-nummer 60951818, is lid van de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en staat ingeschreven in het architectenregister met registratienummer: 3.090101.002

Welke gegevens verzamelt Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving?

Wanneer u contact opneemt, u inschrijft voor de nieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Daaronder wordt verstaan; uw naam, adres, telefoonnummer(s) en uw mailadres(sen). Indien het een opdracht of advies betreft, worden foto’s van de situatie vóór, tijdens of na uitvoering gemaakt. Daarnaast worden tekeningen van ontwerpen en beplantingsplannen voor uw project, alsmede adviezen bewaard. Bij een bezoek aan de website van Fhreja (www.fhreja.nl) kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies of Google Analytics. Tevens staan er op de website diverse social media plug-ins. Wanneer u het contactformulier op de website invult, zijn deze gegevens automatisch bekend bij de provider van de website. Indien u Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving facturen per bank betaalt, is uw IBAN nummer bij Fhreja en de bank bekend.

Waarom verzamelt Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving deze gegevens?

De adresgegevens worden verzameld om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast stuurt Fhreja periodiek een nieuwsbrief via een e-mailmarketingdienst om u op de hoogte te houden van nieuws en tuintips. Het fotomateriaal wordt gebruikt om het verschil te kunnen zien tussen de tuin vóór en na aanleg. Enkele foto’s van uitgevoerde projecten worden in het portfolio (digitaal en analoog) verwerkt om eenieder te laten zien wat voor werk Fhreja levert.

Wat doet Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving met uw gegevens?

Opslag

Uw gegevens worden gedurende 15 jaar op mijn pc bewaard en worden als back-up opgeslagen op externe harddisks.

Gegevens voor derden

Indien nodig worden uw adresgegevens, foto’s en ontwerpen / beplantingsplannen doorgegeven aan de hovenier/aannemer die uw tuin aanlegt en aan de leverancier van materialen zoals beplanting of anderszins. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

PR/reclame/publicaties

Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving gebuikt foto’s van uw tuin vóór of na aanleg soms voor PR en/of informatieve doeleinden. Mochten er, in een uitzonderlijk geval, toch beelden van u of uw gezin/bekenden op de foto’s staan, dan zal altijd toestemming gevraagd worden wanneer de beelden voor PR gebruikt worden. Indien uw tuin voor publicatie in tijdschriften of boeken gebruikt wordt, zal hierover altijd eerst met u overlegd worden, waarna u al dan niet uw toestemming geeft.

Uw rechten

  • Indien gewenst, verleent Fhreja-Ontwerpbureau Groene Leefomgeving u inzicht in de opgeslagen gegevens;
  • Indien Fhreja gegevens per abuis verkeerd genoteerd heeft, zullen ze op uw verzoek worden gewijzigd. U kunt dit laten weten door een bericht te sturen naar mail@fhreja.nl;
  • Staat u ingeschreven op de e-mailmarketingdienst dan kunt u aller tijde uzelf uitschrijven of gegevens wijzigen; indien u een klacht heeft over de wijze waarop Fhreja omgaat met uw gegevens, kunt u deze klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
  • Indien u besluit dat de door Fhreja opgeslagen gegevens niet langer gebruikt mogen worden, dan hebt u het recht dit aan te geven. U kunt dit Fhreja laten weten via een mailbericht naar mail@fhreja.nl. Al uw gegevens zullen dan per direct uit de opslagen bestanden, inclusief back-ups, verwijderd worden.

Beveiliging van uw gegevens

Fhreja respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Uw gegevens worden op mijn PC beveiligd opgeslagen in de administratie en beveiligd door een virus scanner. De back-up van alle bestanden worden beschermd door een uniek wachtwoord dat alleen bij Fhreja bekend is. Mijn website is beveiligd door het https systeem. Ook mijn emailaccount voldoet aan de verplichte veiligheidseisen (beiden zijn getest met www.internet.nl)

Wijziging van dit privacybeleid

Fhreja behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Ir. A.T.F. (Fhreja) Deckers BNT

Kastanjestraat 1
5331 GX Kerkdriel
d.d. 17 september 2019