Windboom

Windboom
30 maart 2015 fhrejadeckers
2015 Weetje 14 Fhreja - Ontwerpbureau Groene Leefomgeving

Wat waait het toch hard deze week. Een herfststorm in de Lente! Stabiliteit is belangrijk voor bomen. Een stabiele boom is voldoende bestand tegen storm. De stabiliteit van bomen kan worden uitgedrukt aan de hand van de h/d-verhouding. Dit is de verhouding tussen de hoogte in meters en de diameter op borsthoogte (dbh) in cm van de boom (hoogte/diameter)*100. Hoe hoger de h/d-verhouding, hoe lager de stabiliteit van de boom. Vanaf een waarde van 90 wordt gesproken van een instabiele boom.

De wind zorgt er ook voor dat dood hout uit de bomen waait. Natuurlijke snoei zullen we maar zeggen. Naar mijn mening kan dit nooit kwaad zolang de opbouw van de boom intact blijft en er geen levens in gevaar komen.