Ruimtelijke visie Witte Watertorenlocatie – Zaltbommel

De laatste jaren is er in de zuidelijke stadsrand van Zaltbommel veel veranderd. Het aanleggen van de nieuwe sportvelden in combinatie met het verleggen van de N322 is voor Zaltbommel veel ingrijpender geweest dan het nu lijkt; de herkenbare entree naar de stad is verdwenen en de ooit zo markante Witte Watertoren staat er wat verlaten bij.
Dat realiseerden wij (Arie van Es, Kees Poland en Fhreja Deckers) ons als betrokken omwonenden na een discussie over de nieuwe entree van de stad. Een discussie die leidde tot het inzicht dat Zaltbommel heeft ingeboet aan kwaliteit, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid. Onderwerpen die zich niet laten vangen in normen of getallen; het is emotie en beleving.
Daarom hebben wij het initiatief genomen om zaken concreet te maken en aan gemeente Zaltbommel te presenteren om in het heden van minder juist meer te maken. In onze visie is aandacht besteed aan een nieuwe stadsrand met uitnodigende entree, herkenbare ontsluiting,  groen, wonen, werken, toerisme, winkelen en recreëren.

Vanuit het enthousiasme en opdracht van gemeente Zaltbommel is deze eerste visie door Fhreja – Ontwerpbureau Groene Leefomgeving samen met een Stedenbouwkundig Bureau verder uitgewerkt in een ruimtelijke structuur voor de directe omgeving rondom de Witte Watertoren inclusief bijbehorende beeld- en kwaliteitsambities. Omdat er op dit moment nog geen concreet programma bekend is voor de locatie heeft zowel de visie als het programmavoorstel nog een bepaalde globaalheid.