Ontmoetingsplein Mellepark – Uden

Een aantal gebouwen in gebied Uden-Oost, waaronder wijkgebouw de Kom In, de schoolgebouwen van Camelot en De Palster en sporthal Germenzeel, is ruim 40 jaar oud en aan vervanging toe. Voor de buitenruimte van “Ontmoetingsplein Mellepark” heb ik in opdracht van gemeente Uden het ontwerp gemaakt (visualisatie gedaan door Newae).

Bij het ontwerpen is het uitgangspunt dat het hele gebied bij het park wordt betrokken. Daarmee worden de nieuwe gebouwen als het ware in het park geplaatst. Er zijn twee parkeervarianten uitgewerkt, omwonenden hebben gekozen voor de variant met haaksparkeren. Ging het in de eerste fase van het ontwerp over de verkeerskundige voorzieningen (parkeren en toegangswegen). In de tweede fase gaat het over het verder inrichten van de schoolterreinen en de groene ruimte rondom het Ontmoetingsplein.

Lente 2021 is het gebouw opgeleverd, in de herfst van 2021 volgt de buitenruimte.